Pannon Textil-Ruhaipari Klaszter

Bemutatkozás

A Pannon Textil-Ruhaipari Klaszterben  2005 óta végezzük tevékenységünket a Nyugat-dunántúli régió textil-ruházati iparában működő mikro, kis- és középvállalkozások valamint szakemberek eredményességének növelése érdekében.  Mindezt tesszük úgy, hogy szolgáltatásainkkal megteremtjük számukra a megfelelő kommunikációs csatornákat, biztosítjuk a szakmai és infrastrukturális hátteret. Kapcsolatrendszerünkön és szakmai munkánkon keresztül az ágazatot érintő kérdésekben aktív részesei vagyunk a döntés-előkészítéseknek mind hazai mind nemzetközi szinten.

Hisszük, hogy a hálózatos együttműködés megfelelő alapja az iparágban működő vállalkozások versenyképességének javításához, ezáltal a munkahelyek megőrzéséhez és újak teremtéséhez. Tevékenységünket nonprofit alapon, elsősorban pályázati források bevonásával végezzük, melyek hozadékai a klasztertagok fejlődését segítik elő.  

Szolgáltatások tagjaink számára:

  • beszállítói-, valamint partnerkapcsolatok kialakításának segítése
  • üzletember találkozók szervezése
  • kiállításokon, vásárokon való részvétel segítése
  • érdekérvényesítés
  • projekt generálás
  • információ szolgáltatás
  • innovációs-, fejlesztési  tevékenység segítése